STUDENTS


Nethra Magi

BeereshaGummanahalli

Kantesh Kummur

Madhu Neelannavar

Ramya Kurabar

Keshava Kammar

Barath Bennur

Madhu Kambli

Nagaraj Kumbar

Mahantesh Dandevar

Priyanaka Guleda

Harish Bennur

Maruthi Gummanahalli

Harshitha Goni

Manikanta Herematta

Akshita Guleda

Divya Kumbar

Naveen Huchannavar

Umesh Saravanda

Yellamma Guber

Mala Dasar

Manasa M-D

Ranjeetha Kammar

Manhor Kajjari

Triveni Kammar

Dayananda Jogannavar

Mangala Bistannanavar

Arun Hiriyakkanavar

Myallamma Hirayakkanavar

Mariyappa Hiriyakkanavar